Hur identifierar stenull Från Vermikulit

May 12

Hur identifierar stenull Från Vermikulit


Medan många typer av isolering anses ofarliga, kan andra typer påverka din hälsa. Vermikulit isolering var en gång vanligt installeras i hem och anses nu vara farligt, eftersom det ofta förorenad av cancerframkallande asbest. Ett annat vanligt förekommande isolering, stenull, tros vara säkra. För att identifiera vilken typ av isolering finns i ditt hem, är det viktigt att lära sig skillnaderna mellan stenull och vermikulit.

Instruktioner

• Följ strukturen på isoleringen. Vermikulit isolering är löst packad och granulat i utseende, ofta liknar små stenar. Storleken på bitarna kan variera från 1/8 tum i diameter till 1/2 tum. Stenull består av mjuka fibrer, snarare än lösa partiklar, och har en bomullslik utseende.

• Beakta färgen på isoleringen. Vermikulit isolering består av grå eller bruna partiklar som kan vara beströdda med bitar av reflekterande guld eller silver glimmer. Stenull kan vara antingen vitt, benvitt eller brunaktigt vitt.

• Sätt din skyddshandskar på dina händer. Med dina handskar på händerna, känna strukturen på isoleringen. Vermikulit isolering känns granulär mellan fingrarna, nästan som små bitar av grus. Däremot stenull känns tät ull.


Relaterade artiklar