Hur man Lossa en Stuck Vatten avstängning Valve

March 30

Hur man Lossa en Stuck Vatten avstängning Valve


De flesta kranar och toaletter i ditt hem har en vatten turn-off ventil. Denna ventil förbinder huset vattenledningen till tillförselledning av kranen eller toaletten. När reparationer är nödvändiga nedskärningarna tur avstängningsventil av tillförseln av vatten. Men om du inte har använt turn-off ventil i en lång tid, sediment och mineralfyndigheter bygga upp på handtaget stammen. Lossa en fast vatten avstängning ventil så att du kan arbeta på dina kranar kräver lossa muttern som håller stammen.

Instruktioner

• Placera en liten behållare under handtaget område fastnat turn-off ventil.

• Ställ in käftarna på en skiftnyckel runt tätmuttern av turn-off ventil. Tätmuttern är muttern mellan kroppen av släckventil och handtaget.

• Vrid tätmuttern moturs något samtidigt som du vrider ventilhandtaget medurs. Genom att vrida handtaget medurs stänger av vattnet till kranen eller toalett.

• Vrid tätmuttern medurs. Vänd dig till dra åt den till turn-off ventilhuset. Kontrollera tätmuttern under de kommande dagarna för att se till att det inte finns några läckor. Om en läcka föreligger, vrid tätmuttern medurs en annan vändning.


Relaterade artiklar