Hur man installerar en Interior Wood Stair Räcke

May 24

Hur man installerar en Interior Wood Stair Räcke


Trä räcke är inte bara en dekorativ del av en trappa, men det tjänar också en säkerhetsfunktionen. De flesta kommunala byggnormer kräver att en kontinuerlig ledstång finnas på plats för invändiga trappor. Koder fastställa även höjden mellan 34 och 38 inches. En trä trappa räcke behöver ställa 1 1/2 inches från väggen och inte vara tjockare än 2 5/8 inches. Kontakta din lokala kod administratören för att se om din lokala koder varierar. Trä räcke finns på lokal timmerupplag och byggvaruhus tillsammans med metallfästen som håller den på plats.

Instruktioner

• Leta upp reglarna i väggen där du tänker hänga trä trappa räcke. Skjut en stud finder över träet. När du har hittat en stud, vanligtvis den närmaste är 16 inches bort. Markera dubbar med en lätt märke så att du kan hitta dem igen.

• Mät höjden av ledstången från den främre kanten av den lägsta steget. Markera platsen. Mät och markera samma höjd från den främre kanten av det översta steget. Använd en krita linje för att markera höjden för räcket på väggen.

• Håll en ledstång fäste över bulten som motsvarar den lägsta markeringen på krita linjen. Borra hål för konsolen med fästet som vägledning. Fäst konsolen i stud med skruvar som är en halv till 2 inches lång.

• Hitta tappen längst upp i trappan som motsvarar den högsta poängen på krita linjen. Installera ledstång konsolen som du gjorde i föregående steg. Installera ytterligare konsoler var 48 inches.

• Mät längden på krita linje från framsidan av det översta steget till framsidan av bottensteget. Lägg till två fot. Inköps trappa räcke längden du mätte.

• Använd en geringssåg att skära av båda ändarna av trappa räcke i 45-graders vinkel.

• Ställ in ledstången på konsolerna. Markera var att borra hål för konsol fästen. Vänd handledare över och borra pilothålen. Ställ ledbandet tillbaka på konsolerna. Installera skruvar genom konsolerna och in i träet.

• Skapa vägg avkastning från överblivna bitar av ledstången. Skär matchande vinkel mot toppen och botten av skenan och vrid korta bitar in mot väggen. Fäst korta bitar till räcke med efterbehandling naglar och trälim. Du kan hoppa över det här steget om du inte vill ha avkastning, eller så kan du välja att installera en avkastning på endast ena änden av ledstången.


Relaterade artiklar