Hur man tömma en sand pool filter för att ändra sand

May 20

Hur man tömma en sand pool filter för att ändra sand


Majoriteten av simbassänger använder sandfilter för att hålla vattnet rent och cirkulerar. Sandfilter fungerar genom att poolens vatten genom tätt packade sanden som filtrerar föroreningar från vattnet. Med tiden filtersand blir smutsig. Regelbunden returspolning av filtret hjälper till att förlänga livslängden på filtrets sanden, men så småningom sanden behöver bytas. Byte av filtersand kan vara tråkiga men totalt sett är en enkel uppgift att utföra med den mest arbetsintensiva delen är avlägsnande av sand från filtret.

Instruktioner

• Stäng av all din pool utrustning. Skruva bandklämman på toppen av din markbädd med en skruvmejsel. Lyft upp på toppen av ditt filter tills den kommer fri från filterkroppen.

• Skruva av dräneringspluggen i botten av filtret för att låta något vatten kvar i filtret fly på marken. Vänta tills huvuddelen av vattnet dräneras från filtret.

• Sätt butiken vac slangen i sandfiltret och börja suga sanden ur filtret. Flytta slangen sakta och försiktigt när man närmar sig botten av filtret för att undvika att bryta de laterala linjer.


Relaterade artiklar