Hur man använder P90X Bands

December 9

Hur man använder P90X Bands


P90X är en ansträngande hem-träningsprogram som garanterar resultat om de följs enligt anvisningarna. P90X programmet utnyttjar användningen av olika träningshjälpmedel, bland dem hantlar. De som inte är bekväm med hantlar eller skulle föredra ett alternativ kan välja att använda P90X motstånd band, även känd som "B-Lines." Motstånd band kan användas i en mängd olika sätt och är enkla att använda.

Instruktioner

• Håll ena änden av bandet i ena handen och handtaget i den andra. Sätt i motstånd band i öppningen skåran av handtaget. Vid anslutning av bandet till handtaget, se till att den släta delen av handtaget är vänd uppåt och att den öppna sidan av handtaget är vänd i motsatt riktning.

• Tug på handtaget och bandet för att säkerställa att bandet har fästs ordentligt i skåran. Upprepa stegen för att fästa det återstående handtaget på den andra änden av bandet.

• Gör din önskade motstånd band pass med släta, kontrollerad och rytmiska rörelser när du drar och släpper banden.


Relaterade artiklar