Hur man Återställ Mini Cooper Serviceintervallangivelse

August 13

Hur man Återställ Mini Cooper Serviceintervallangivelse


Serviceintervallangivelse är övervakningssystemet i bilen för att hjälpa dig att hålla koll på tjänste förfallodatum för din bil. Mini Cooper datasystem spårar inte bara din tjänst enligt körsträcka, men det tar också din körstil beaktas. När en tjänst beror intervallet blinkar ett meddelande "Oil Service" eller "inspektion" så att du vet vilken tjänst som behövs för ditt fordon. När du är klar med begärda tjänsten måste du återställa displayen för att hålla koll på din nästa service.

Instruktioner

• Sätt in nyckeln i tändnings i nolläge, vilket är den position där ratten förblir låst.

• Håll ned knappen som återställer trippmätaren. Medan du håller knappen nedtryckt, vrid nyckeln i tändningsläge en; vilket kombiinstrumentet för att belysa.

• Håll knappen intryckt tills servicestatus visas; Detta tar i allmänhet ca fem sekunder. Om de återstående tjänstedistans blinkar med "rSt" visas bredvid det är intervallet redo att återställas.

• Återställ intervallet genom att släppa knappen och sedan trycka på den tillbaka och sedan trycka ner den igen och släppa det. Den nya intervall blinkar nu i några sekunder förvarna dig till nästa gång som din bil kommer att kräva service.


Relaterade artiklar