Hur man monterar en fransk kaffepress

July 26

Hur man monterar en fransk kaffepress


Det är viktigt att rengöra din franska kaffe press på en regelbunden basis. Detta innebär att man tar isär, tvätta varje bit för sig och låta det torka. Lika viktigt är att veta hur man ska sätta ihop din franska pressen efter tvätt. I stora drag har en fransk press två delar: glaskannan, inklusive dess metallhållaren och kolven. Kolven kan delas upp ytterligare i ett lock, en stång, en propp, en pressar, en skärm och en ram.

Instruktioner

• Placera glaskannan i metallhållaren. Observera att på vissa franska pressar dessa delar kan vara permanent anslutna.

• Skjut locket, den största av de fyra metallskivor, på stången.

• Placera proppen, som är ett litet rör något bredare än själva stången, på stången. Den smala änden av proppen ska vara vänd uppåt, mot locket, så att den avsmalnande änden av stången håller proppen på plats. Detta håller pressar från att lyfta upp när du trycker ner.

• Skjut pressar skivan med en metallspole runt kanten, följt av skärmen på änden av stången.

• Placera ramen, pjäsen med fyra ungefär triangulära hål, på änden av stången och skruva fast den ordentligt.

• Ställ den monterade kolven tillbaka i bägaren, vilket gör att locket att vila på toppen av bägaren och resten av kolven för att sitta inne.


Relaterade artiklar