Hur man byter Strålkastare på en 1997 Chevy Blazer

August 1

Hur man byter Strålkastare på en 1997 Chevy Blazer


Så småningom strålkastaren på 1997 Chevy Blazer kommer att brinna ut. Det finns dock ingen anledning att betala en mekaniker att ändra den. Byte av strålkastarna på din Chevy Blazer är enkel och tar bara några minuter.

Instruktioner

Slutna Beam StrålkastareLossa och ta bort skruvarna från framsidan av strålkastaren locket.Dra strålkastaren rakt ut och ta bort luckan.Koppla ur och ta bort strålkastaren.Fäst den nya strålkastare och lägger tillbaka den i bilen.Sätt tillbaka locket.

Komposit StrålkastareÖppna motorhuven.Skruva den svarta skyddslock från flytt stift med en hex socket. Dessa ligger på toppen av radiatorn stöd i motorrummet.Dra strålkastare församling ut ur fordonet från framsidan av bilen.Koppla den elektriska kontakten.Skruva och ta bort glödlampan genom att vrida den moturs.Sätt i den nya lampan i aggregatet och vrid den medurs tills den är säker.Anslut den elektriska kontakten.Sätt tillbaka strålkastare församling genom att utföra steg 2 och 3 i omvänd ordning.


Relaterade artiklar