Min Holly Tree förlorar Löv

January 21

Min Holly Tree förlorar Löv


Holly träd producerar spetsiga blad med sågtandade kanter som stannar på trädet hela vintern, tillsammans med ljusa röda bär. Om bladen börjar släppa av järnek träd, är det dags att titta på orsaken och se vad som kan göras.

Orsaker

Holly träd kan börja släppa sina blad på grund av en sjukdom som kallas järnekleaf gissel, eller också kan de reagera på miljöfaktorer, såsom intensiv kyla. Skala insekter, som lämnar bakom sotiga mögel, kan också orsaka järnek lämnar till avhopp.

Hantering av sjukdom

Att förbättra luftcirkulationen genom Holly träd kommer att minska spridningen av sporer. Håva upp och förstöra fallna löv snarare än kompostering dem rekommenderas. Marktäckande växter placeras under trädet minskar stänk av regn tillbaka till trädets grenar.

Hantering av Insekter

Skal insekter som producerar svart sotiga mögel på trädets grenar och löv kan tas bort för hand, med en direkt vattenstråle eller med insektsbekämpning tvål.


Relaterade artiklar