Hur beräknar jag statiskt tryck för avluftningsfläktar?

October 23

Hur beräknar jag statiskt tryck för avluftningsfläktar?


En frånluftsfläkt är statiskt tryck, även känd som dess tryckfall, beskriver motståndet fläkten måste övervinna. En större statiskt tryck tvingar fläkten att förbruka mer ström för att driva ut samma mängd luft. Tekniker mäter typiskt statiskt tryck i inches av vattenpelare. En tum vattenpelare motsvarar ungefär 250 Pascal och beskriver den mängd tryck som förskjuter en tum av vatten i en manometer.

Instruktioner

• Multiplicera fläktens effektivitet genom motorns effektivitet. Om fläkten har en verkningsgrad på 0,9, och motorn har en verkningsgrad på 0,75, sedan 0,9 x 0,75 = 0,675.

• Multiplicera ditt svar genom driveffektiviteten. Om den har en verkningsgrad på 0,92, då 0,675 x 0,92 = 0,621.

• Multiplicera ditt svar med 6345, en konstant som relaterar de olika luftflödes faktorer. Med detta exempel, 0,621 x 6345 = 3940.

• Multiplicera ditt svar genom fläktens ineffekt, mätt i hästkrafter (hk). Om ineffekten är 0.5bhp, sedan 3940 x 0,5 = 1970.

• Dela ditt svar genom systemet luftflödet i kubikfot per minut. Det fläkten flyttar 200 cfm, sedan 1970/200 = 9,85. Detta är avgas fläktens statiska tryck.


Relaterade artiklar