Hur konvertera trefas Kilowatt till Ampere

June 19

Hur konvertera trefas Kilowatt till Ampere


Elektrisk effekt mäts i watt (W) eller kilowatt (kW), är den uppmätta spänningen i volt (V) och strömmen mäts i ampere (ampere). Förhållandena mellan dessa värden kan hjälpa dig att lösa för okänt värde, till exempel, om du känner till makten, men måste hitta ampere. När du har tre-fas ström, måste du dividera resultatet med kvadratroten av tre, eller cirka 1,73, att noggrant konvertera. Dessutom måste du också känna spänningen.

Instruktioner

• Multiplicera antalet kW från 1.000 till konvertera till W. Till exempel, om du har 2kW, multiplicera 2 av 1000 för att få 2,000W.

• Dela antalet W av spänningen. Till exempel, om spänningen är lika med 120 V, dela 2.000 med 120 för att få 16,67.

• Dividera resultatet med 1,73 för att hitta de ampere. Dela med 1,73 på grund av de tre faserna. Slutföra exempel dela 16,67 med 1,73 för att få 9,63 ampere.


Relaterade artiklar