Min HP 54 patron kommer inte att skriva ut efter påfyllning

September 13

Min HP 54 patron kommer inte att skriva ut efter påfyllning


Efter att ha fyllt bläckpatron HP 54, måste du återställa bläcknivån eller skrivaren kommer att fortsätta att tolka patronen som tom och kommer inte ut. Så länge du inte har rört kopparkontakterna eller skadade bläckpatronen, kommer bläckpatronen återställa och skrivaren börjar skriva ut när du blir tillfrågad.

Instruktioner

• Vrid bläckpatronen upp och ner för att avslöja kopparkontakterna. Håll patronen så att kontakterna är i botten och närmast dig. Rör inte kontakterna.

• Klipp en bit tejp tillräckligt liten för att täcka bara en kopparkontakt. Placera bandet under de senaste koppar kontakt i den andra raden från vänster. Se till att täcka endast en kontakt.

• Placera kassetten i skrivaren och stäng locket. Vänta tills skrivaren att justera bläckpatronen. När detta är klart, öppna luckan och ta bort patronen. Låt tejpen på kassetten.

• Placera en bit tejp över den sista kontakten i den andra raden av kontakter in från höger (eller femte raden från vänster). Placera kassetten i skrivaren och stäng locket. Vänta tills skrivaren att justera bläckpatronen.

• Öppna locket. Ta ut bläckpatronen ur skrivaren HP 54. Ta försiktigt bort de två tejpbitar från kontakterna. Kontrollera att limmet är helt bort.

• Byt ut kassetten i skrivaren. Bläcknivåerna återställs och klar för utskrift.


Relaterade artiklar