Hur till Öka Fukt Retention i trädgårdsjord

February 19

Hur till Öka Fukt Retention i trädgårdsjord


Erfarna trädgårdsmästare vet hur monotont vattning en trädgård kan vara under loppet av växtsäsongen, särskilt i torra, varma områden med dålig jord. Vattenretention i jord kan förbättras för att minska den mängd vatten som behövs för att odla dina växter, vilket i sin tur så småningom kan spara pengar och tid.

Instruktioner

• Köp bästa jordförbättring för just din jord. Sandy, lera och siltig jord gör bäst med kompost eller åldern gödsel, men lerjordar bör få torv, flis eller halm.

• Applicera ett lager av den valda ändringen över jorden. En allmän tumregel är att lägga till en kubik gård ändrings var 350 kvadratfot utrymme. Lägg inte till mer än detta vid en tidpunkt som vissa ändringar är höga i salter, som kan vara skadliga för vissa växter.

• Blanda ändringen i de översta 6 inches av jord med en hacka, spade eller rorkult. De översta 6 inches av jord ska ha en jämn konsistens när du är klar.

• Rake jorden för att göra en jämn yta.

• Lägg en 2-tums lager av kompost ovanpå marken för extra vätskeansamling. Om växterna i trädgården inte är väl etablerade, bör du vänta med att lägga till kompost tills de är minst 6 inches i höjd. Lämna alltid minst 2 inches utrymme mellan kompost och växter.


Relaterade artiklar