Toyota karta sensorrengöring

March 7

Toyota karta sensorrengöring


När en Toyota motor fungerar svårare att driva upp en kulle, behöver den ett sätt att kommunicera inom motorn att veta hur mycket bränsle att använda. Ett grenrör absolut tryck (MAP) sensor spelar en nyckelroll i detta meddelande.

Identifiering

En Toyota MAP-sensorn är ansluten till insugningsröret. Den känner lufttryck förs in i motorn för rapportering till motorns färddator. Denna information gör det möjligt för motorn att lägga till eller minska mängden bränsle som skickas till förbränningskammaren för att styra totala effekten.

Underhåll

Typiskt kan en MAP-sensorn inte rengöras invändigt, eftersom det är i huvudsak ett kretskort innesluten i plast. Men, kan vakuumslangen som ansluter till MAP-sensorn rengöras med konserverad luft eller en lång pinne. Det är absolut nödvändigt att luften som matas till MAP-sensorn inte förhindras av en tilltäppt slang eller avläsning kan vara sned.

Överväganden

Man måste vara försiktig vid rengöring nära en MAP-sensor. Eftersom det är en elektronisk komponent, bör lämpliga elektriska jord rutiner tas om att arbeta med enheten, för säkerheten för personen och fordonets motor.


Relaterade artiklar