Vad är den normala blod Gas Reading?

June 26Den mänskliga kroppen kräver en miljö som varken är för surt eller för basiskt, ett tillstånd mäts på en skala som kallas pH-balans. Blodgas avläsningar kan upptäcka obalanser i en persons pH-balans samt faktorer som är förknippade med olika sjukdomar.

pH-nivåer

Enligt webbplatsen blodgas, beskriver pH-nivån nivån surhetsgraden i kroppen. Åtgärder i andningsorganen tenderar att styra syranivåer, medan kroppens metabola system tenderar att styra alkaliska nivåer.

Blodgas

Läkare mäter normalt blodgas (ABG) för att kontrollera blodets syretrycket (pO2) och mättnad, koldioxidtryck (pCO2), bikarbonat nivåer (HCO3), och pH-nivåer.

Normala nivåer

Normal pH för kroppen varierar från 7,35 till 7,45. Andra normala värden inkluderar pCO2 mellan 35 och 45, pO2 mellan 80 och 100, syremättnad mellan 95 procent och 100 procent, och HCO3 mellan 22 och 26.

Andnings Avläsningar

Lågt pH och PCO2 nivåer indikerar möjliga lunginflammation eller andra sjukdomar, medan höga nivåer kan innebära hyperventilation.

Metaboliska Avläsningar

Lågt pH och HCO3 pekar på en njure krämpa eller diabetes, medan höga nivåer kan bero på brist på kalium (hypokalemi) eller otillräcklig magsyra.


Relaterade artiklar