Pre-Algebra Projekt med konst

August 16

Pre-Algebra Projekt med konst


Pre-algebra koncept börjar på dagis med sortering, klassificering och göra mönster. I mitten elementära år, studerande börjar känna igen ett linjärt mönster av regler och relationer av mönster, och de börjar också grafkoordinater på planen. Mer avancerade pre-algebra färdigheter inkluderar att beräkna och tillämpa hastighet och förhållande till distans, tid, hastighet och mätning. Tillämpa konstprojekt till dessa begrepp i pre-algebra förenar konst och matematik.

Mönster

Pre-Algebra Projekt med konst


Erkänna mönster är en viktig pre-algebra skicklighet. Quiltblock designade av studenten kommer att hjälpa honom öva denna färdighet. Ta till klassrummet, eller låna, täcken för att visa dina elever. Diskutera mönster och färg arrangemang på täcken. Ge varje elev en 10-by-10-in. bit filt för ett täcke blocket byggas på. Dela ut tre färger små kvadrater och trianglar av filt för mönstrade designen. Fråga eleverna hur många två-färgkombinationer de kan göra med de tre färgerna. Ge grupperna tid att komma fram med de olika kombinationerna. Studenterna kommer att spela in deras möjligheter på en student genererad tabell. Fördela en annan färgad bit filt. Fråga eleverna hur många tre-färgkombinationer de kan komma upp. Instruera eleverna att göra en mönstrad design med tre färger. Efter avslutad av sin konstruktion, kan de limma den till sin 10-by-10-in. uppbackning stycke.

Samordna Grid

Pre-Algebra Projekt med konst


Rita punkter på rutnät med koordinater är en pre-algebra färdighet för elementära studenter att bemästra. När eleverna har en förståelse för rutnät med koordinater, ge dem en tom rutnät. Instruera dem att rita en enkel bild med koordinatpunkter. På en separat papper, de skriver riktningar för att återskapa sin teckning genom att lista de ordnade par. Skriva riktningarna är en bra hemuppgift att du vill att alla ska avsluta samtidigt. När alla eleverna har avslutat sina teckningar och riktningar, be eleverna att ge en annan klasskompis deras riktningar. Handout annan tomt rutnät, och be eleverna att återskapa ritningen utifrån de ordnade par som ges till dem av deras klasskamrat.

Scale Ritningar

Pre-Algebra Projekt med konst


För att producera en skalenlig ritning, eleverna behöver de ursprungliga mätningarna av objektet de vill dra liksom skalan de vill ändra det till. Använda linjära mätningar av ett urval av små plast buggar, kommer studenterna att göra en skalenlig ritning. Låt varje elev välja en bugg. De kan mäta och rita varje del av felet på nätet papper. Ändra skalan för att göra en större ritning av felet. För att göra stora buggar, använd en skala från 10 till 1. För varje 1 i. På buggen, kommer skalenlig ritning vara 10 i. Eleverna kan beräkna nya mätningar med hjälp av skalan. Skriva nya mätningar på den ursprungliga ritningen kommer att hjälpa studenterna när det är dags att dra sin nya ritning. När skalenlig ritning är klar, kommer studenterna att färga felet. Häng de färgglada buggar runt i rummet.

Sortera och klassificera

Pre-Algebra Projekt med konst


Eleverna kan sortera varma och kalla färger på färghjulet för att göra ett collage. Fråga eleverna vad deras favoritfärger är, och gör en lista på tavlan, vilket gav varma färger tillsammans och kalla färger tillsammans. Fråga eleverna att berätta varför du sorterade färger på detta sätt. Förklara hur färgerna klassificeras. Ta till klass tidningar för studenterna att samla färger för deras collage, när de beslutar om de gör en varm collage eller en kall collage. Eleverna kan göra sina collage genom limning bilder och rester av bilder, med sina föreskrivna färgschema, på en bit av konst papper.


Relaterade artiklar