Hur en DC spänningsregulator verk

January 6Elektroniska kretsar behöver en stadig spänning för att fungera tillförlitligt. En DC-spänningsregulator tar oreglerad likström och bildar en hårt kontrollerad leverans till reducerat spänningsnivå. Dess resultat förblir stabil trots att ändra nuvarande krav.

Ingång

En DC-spänningsregulator tar typiskt i spänning från likriktad växelström. Likriktaren omvandlar växelström till likström, och en filterkondensator tar bort det mesta av den resulterande DC-rippel. Spänningen av denna oreglerade utbudet kommer att sjunka om ökande mängder ström används.

Dropout Spänning

Spänningen som går in en regulator måste vara något högre än dess spänning. Till exempel behöver en 5 volt regulator 5,1-7 ​​volt för att fungera korrekt. Ingenjörer kallar denna skillnad "dropout spänning."

Utgång

Regulatorn utspänning med en noggrannhet på några procent av sina betyg, och har mycket låg elektriskt brus. Om du använder olika mängder ström, kommer regulatorn att hålla spänningen stabil, även om det värms upp regulatorn.

Skydd

Moderna spänningsregulatorer har både kortslutning och värmeskydd. En kortslutning skadar inte regulatorn. Om dess temperatur blir för hög, kommer regulatorn stängas av för att undvika skador.


Relaterade artiklar