Throttle Position Sensor Diagnos

September 1

Throttle Position Sensor Diagnos


Gasspjällssensorn används för att bestämma mängden av gaspådrag. Information från sensorn används av motorns dator för att justera bränsleblandningen och tändningsinställningen. En defekt sensor kommer att orsaka ett antal problem för en motor.

Accelerationsproblem

Problem med gasspjällssensorn ofta noterades under acceleration. En defekt sensor kan rapportera felaktiga uppgifter till datorn orsakar en felaktig bränsleblandning eller tändningsinställningen. Ojämn prestanda vid acceleration eller långsam gaspedalen svar är ofta symptom på en dålig gasspjällssensorn.

Idle Problem

Motorer tillbringar merparten av sin tid som arbetar vid eller strax över tomgång. Detta kan leda till att gasspjällssensorn att uppleva mer slitage på denna inställning som kan skapa problem när motorn går på tomgång. En ojämn eller svag tomgång kan orsakas av detta slitage på gasspjällssensorn.

Testning

Gasspjällssensorn är en elektronisk apparat som kan utlösa en felkod om defekt. För att läsa felkoderna är ett diagnostiskt Scan Tool krävs. Dessa verktyg finns tillgängliga från bildelar butiker, återförsäljare eller verkstäder kan köras också läsa koderna. En defekt sensor bör ersättas för att återföra motorn till rätt prestanda.


Relaterade artiklar