Hur gör jag isär en Sony VAIO laptop?

May 20

Hur gör jag isär en Sony VAIO laptop?


Sony VAIO raden av produkter används i stor utsträckning av privatpersoner och företag, och med rätt skötsel och underhåll, kan VAIO bärbara datorer ger många års problemfri drift. En del av att ta hand om dessa bärbara datorer är att veta hur man utför nödvändiga uppgraderingar. Genom att lära sig att plocka isär och sätta ihop din egen VAIO, kommer du att vara redo att uppgradera hårddisken, optiska enheten, minne och andra komponenter.

Instruktioner

• Stäng av datorn och ta bort nätsladden. Flytta batteriets frigöringsspaken till det olåsta läget och dra ut batteriet ur facket. Ställ batteriuttag.

• Ta bort skruven som håller tangentbordet på plats. Denna fästskruven ligger mellan låset och släpp brytaren på framsidan av den bärbara datorn.

• Sätt en liten skruvmejsel mellan VAIO tangentbord och basen av enheten. Lyft försiktigt upp tangentbordet. Sitt tangentbordet på displayen efter att ha öppnat den bärbara datorn hela vägen.

• Titta under tangentbord för minnesmodulerna och CMOS-batteriet. Båda dessa enheter kan nås och avlägsnas eller ersättas när tangentbordet har avlägsnats.


Relaterade artiklar