Metoder för hur man återanvänder industriavloppsvatten

October 16

Metoder för hur man återanvänder industriavloppsvatten


Industrialiseringen har bidragit till att förbättra våra liv, men det har också tagit en vägtull på miljön. Inledningsvis släppte de flesta branscher sitt avloppsvatten tillbaka till naturen utan att behandla den. Detta ledde till en massiv vattenförorening. Numera branscher har olika sätt att återvinning och behandling av vatten för att förhindra de negativa effekterna av vattenföroreningar.

Aktiverat slam

Det aktiverade slam avloppsvatten behandlingsmetod bort skadliga ämnen såsom fasta sediment och virus från avloppsvatten. Mikrob rika fast slam blandas med avloppsvatten och mikroberna avlägsna kolbaserade avfallet i en luftningstank genom att konsumera avfallet. Dessa mikrober smälta avfallet oberoende av närvaron av syre. Klar separera sedan avfallspartiklar fasta från avloppsvattnet. Det renade vattnet släpps sedan ut i miljön genom avdunstning eller kan släppas direkt i de naturliga vattendragen.

Mikrofiltrering

Detta är ett slöseri vattenåtervinning metod används mest inom livsmedelsindustrin. Under denna process, är trycksatt vatten tvingas genom syntetiska membran där partiklar större än vattenmolekyler filtreras bort. Dessa syntetiska membran är speciellt konstruerade filter tillräckligt små för att förhindra även de minsta mikroorganismer från att passera genom, alltså ta bort dem från vattnet. För att säkerställa korrekt filtrering, genomgår avloppsvattnet denna process flera gånger. I vissa vattenåtervinningssystem, är det förorenade vattnet också behandlas med kemikalier. Syftet med dessa kemikalier är att binda till de avfallspartiklar i vattnet, vilket ökar deras storlek. Detta återanvänt vatten används sedan av livsmedelsindustrin för att tvätta deras utrustning.

Luftning

Denna metod används ofta inom livsmedelsindustrin. Det är en stor processen eftersom det kräver dammar vatten, spillvattentank, mikrober och syre bubblers eller roterande sprutor för blandning av mikrober och alger med syre och det förorenade vattnet. Dessa system behöver inte nödvändigtvis att använda kemikalier eller slam, men de är mer effektiva med hjälp av de två.

Denitrifikation

Denna metod för återvinning av avloppsvatten kan även hänvisas till som rötning och det renar vatten genom användning av metanol. Metanol stimulerar tillväxten av olika typer av goda bakterier som producerar koldioxid och avloppsvatten som avfallsprodukter. Den koldioxid som bildas är viktigt eftersom det tar bort kväveföreningar, såsom nitrater från vattnet. Nitrater kan vara skadliga för människor och andra djur om de konsumeras. Vissa sjukdomar som kan orsakas av konsumtion av nitrater inkluderar cancer. Denna metod är oftast används av de flesta branscher, inklusive livsmedels- och textilindustrin.


Relaterade artiklar