Information om Hornets & Wasps

May 6Den genomsnittliga lekman ofta misstag bålgetingar och getingar för att vara i samma kategori som bin. Bin pollinerande insekter och bålgetingar och getingar brukar inte ta på sig uppgiften att pollinering. De är predatory eller parasit varelser.

Historia

Hornets är inte infödda till Nordamerika. Det var 1850 som den bålgeting stuvas undan och hittades i östra USA. Denna insekt fortsätter att vara den enda sanna hornet är bosatt i USA.

Funktion

I miljön, getingar och bålgetingar är kritiska för bekämpning av andra insektsarter. Underprissättning getingar jagar skalbaggar, flugor och andra små insekter, och parasitsteklar lägger sina ägg på mindre buggar. Det är därför agriculturists har börjat använda getingar för skadedjursbekämpning. Hornets och getingar är ibland känt att leva på mindre getingar och bin, men de är också asätare.

Läge

Olika arter av bålgetingar och getingar finns i hela världen med undantag för Grönland och Antarktis.

Typer

Även om alla getingar anses getingar, inte alla getingar kan benämnas bålgetingar. Det finns endast 20 arter av bålgetingar i världen och de flesta av dessa finns i de tropiska delarna av Asien. Å andra sidan, finns det cirka 75.000 arter av getingar.

Varning

Även getingar kan användas för skadedjursbekämpning, bålgetingar och getingar kan också övervägas skadedjur om de bygger bon nära, eller inuti, mänskliga hem. De är vanligtvis ofarliga när de påträffas ensamma, men kommer att attackera aggressivt för att skydda ett bo.


Relaterade artiklar