Hur man gör en hemmagjord värmeväxlare

September 7

Hur man gör en hemmagjord värmeväxlare


En värmeväxlare är ett system som överför värmeenergi från en källa till en annan källa. Värmeväxlare är närvarande under hela dagen, från ångan radiatorn används för att värma ditt hem, till kylaren i bilen, till din varmvattenberedare och kylskåp. Göra en hemmagjord värmeväxlare kan göras med hjälp av några kopparrör böjde ihop till en tät spole. När varmt och kallt vatten får passera i motsatta riktningar genom spolarna, värmer varmvatten kallt vatten.

Instruktioner

• Lägg kopparrören intill varandra med ändarna jämna.

• Håll i båda kopparrör tillsammans sätter rören sida vid sida i skruvstycke med cirka tre inches på ena sidan och resten på andra sidan av käftarna. Försiktigt dra vice, var noga med att inte krossa rören.

• Placera cylindern mot rören, sedan försiktigt böja rören runt cylindern.

• Böj rören i en tät spiral tills ungefär tre inches av kopparrör är kvar. De lindade rören ska vidröra varandra hela vägen ner cylindern.

• Skjut cylindern utanför centrum av spolen.

• Linda isoleringen runt spolen.

• Ta bort batteriet från vice. Varmt vatten är att flöda in genom den ena änden av en slang medan kallt vatten strömmar genom den andra änden av det andra röret. Detta kommer att bringa hett vatten för att värma upp kallt vatten, eftersom de var och strömmar genom värmeväxlaren.


Relaterade artiklar