Hur man skriver ett brev av omprövning

January 22

Hur man skriver ett brev av omprövning


När en person överklagar ett beslut som fattats på bevis som de tycker är orättvist eller falskt, måste de skriva ett brev av omprövning. Vid bedömningen av hur man skriver ett brev av omprövning måste flera faktorer beaktas. Författaren måste hitta en ton som är säker utan att vara indignerad av det beslut som överklagas. Samtidigt måste författaren hantverk logiska argument fri från känslomässig vädjan eller hörsägen för att framföra sina synpunkter.

Instruktioner

• Adress mottagaren på ett affärsmässigt sätt i inledningen. Inte innebär förtrogenhet med informella titlar och förnamn.

• Fortsätt genom att förklara omständigheterna kring överklagandet på ett klart och koncist sätt. Avstå från att uttrycka för mycket känslor i ditt skrivande, och undvika att beskriva de mentala och känslomässiga effekterna av det beslut som överklagas.

• Övergången till huvuddelen av brevet genom att lista de specifika argument som validerar din begäran om omprövning.

• Förklara argumenten för din överklagan på ett tydligt, logiskt sätt. Var kortfattad och rakt på sak.

• Avsluta med att upprepa din position samt skälen till detta.

• Lägg till en varning i slutet connoting en viss ödmjukhet och goodwill (till exempel, hoppas jag att fortsätta affärer med dig i framtiden, vi uppskattar allt du har gjort som hyresvärd, etc.).


Relaterade artiklar