Är Tenn Toxic?

November 4

Är Tenn Toxic?


Tenn är en mångsidig metallegering som har funnits i tusentals år och har en historia av förändringar ingrediens. Även idag tenn görs utan giftiga ingredienser, historiskt dess ingredienser (och därmed dess toxicitet) beroende på dess avsedda användning och kvalitetsklass.

Funktioner

Tenn bör vara 90 procent tenn. Den återstående procentandelen ska vara antimon och koppar, eller mer sällan, silver och vismut.

Överväganden

I USA finns det regler för att göra tenn. För tenn enheter som har konstruerats för mat, är förhållandet 95 procent tenn, 0,5 procent koppar och fyra till fem procent antimon för EEG (Europeiska ekonomiska gemenskapen), och 92 procent tenn, 1,2 procent koppar och 6,7 procent antimon för APG (Amerikanska Pewter Guild).

Historia

Tenn har funnits sedan bronsåldern, i Främre Orienten, ett område som omfattar östra Medelhavet till den västra gränsen av den indiska subkontinenten. Den äldsta biten av tenn (daterat vara från omkring 1450BC) konstaterades i Egypten. Tenn traditionellt kan göras med ledningen till 50 procent. I mitten av sjuttonhundratalet, den allmänna medvetenheten om farorna av bly ökade och icke-blyad tenn blev populärt.


Relaterade artiklar