Hur man återställer Mikrovågsugnar Efter Strömavbrott

July 5

Hur man återställer Mikrovågsugnar Efter Strömavbrott


När det finns ett strömavbrott, är det viktigt att följa korrekt förfarande för att skydda din mikrovågsugn. Effekttopp som händer när strömmen kommer tillbaka kan skada magneröret i mikrovågsugn. Den magnetron röret är enheten i mikrovågsugn som ger värme. Återställa en mikrovågsugn efter ett strömavbrott ingår också återställa klockan. Det finns inga verktyg som krävs för att utföra denna uppgift och det är klar på mindre än 5 minuter.

Instruktioner

• Koppla ur mikrovågsugn från strömkällan när strömmen är fortfarande ute. Om mikrovågsugnen är en inbyggd, slå av strömbrytaren. Annars koppla ur mikrovågsugn ur vägguttaget. Detta förhindrar ett strömavbrott skadar magnetron röret när strömmen är återställd.

• Slå på strömbrytaren eller anslut mikrovågsugn i uttaget först när du är säker på att strömmen är permanent återställs. Om det fortfarande finns stormar i området, kan strömmen brytas igen.

• Ställ klockan på mikrovågsugnen. Mikrovågor variera något om hur man ställer in klockan, men oftast finns det en klocka knapp du trycker på. Använd det numeriska tangentbordet för att mata in den korrekta tiden och tryck på knappen klockan igen för att ställa in den.

• Testa mikrovågsugn genom upphettning lite vatten för att säkerställa att det fortfarande är i gott skick.


Relaterade artiklar