Hur kontrollerar jag Transmission Fluid i en Mercedes-Benz?

May 14

Hur kontrollerar jag Transmission Fluid i en Mercedes-Benz?


Syftet med transmissionsolja är att smörja alla delar av transmissionen och fungera som ett kylmedel. Äldre Mercedes modeller hade mätstickor som får föraren att kontrollera transmissionsolja. I slutet av 1990-talet, slutade Mercedes inklusive en transmissionsolja mätstickan i sina fordon. Endast Mercedes mekaniker kan komma åt transmissionsolja. I nyare modeller, säger Mercedes finns det ingen anledning att ändra transmissionsolja under den tid bilen.

Instruktioner

• Kör din Mercedes tills den är varm. Transmissionsolja ska kontrolleras efter att bilen har körts.

• Öppna motorhuven. Motorhuven frisättning ligger nära förarsidans dörr. Om du har en äldre Mercedes, öppna motorhuven genom att dra i fliken som sticker ut från grillen medan du lyfter upp motorhuven.

• Placera transmissionsolja mätstickan. Det är i den bakre delen av motorrummet nära passagerarsidan.

• Dra upp mätstickan och torka änden med en ren, luddfri handduk. För in oljestickan helt tillbaka in i röret, dra sedan ut den igen. Titta på änden på doppstickan för att visa nivån av transmissionsvätska i förhållande till den maximala fyllnadsnivån märket. Ta del av färgen på transmissionsolja. Transmissionsolja som är en lerig färg bör ändras. Färska transmissionsolja är en genomskinlig röd.


Relaterade artiklar