Propan Gas Inandning Symptom

November 27

Propan Gas Inandning Symptom


Propan är en mycket mångsidig gas som används för uppvärmning, matlagning och även bränsle för bilar. Men är propan förgiftning en allvarlig hälsorisk. Om det inhaleras, kan gasen orsaka en rad omedelbara symptom och långsiktiga skador. Om du använder propan, känna symptomen på inandning kan varna dig om en läcka.

Propån

Propan är en gas som transporteras som en vätska eller ånga inne slutna behållare. Det är den vanligaste LPG, möte 4 procent av de totala kraven i USA energi. När den används, är propan frisätts i ångform från en behållare, och därefter brännas som bränsle för olika ändamål. Eftersom det är luktfri i sig, har en konstgjord doft lagts för att varna människor av en läcka.

Förgiftning Symtom

Inandning propan är extremt farligt. När andats in, kan symptomen varierar kraftigt. Om du är runt propan, vara uppmärksam på en mängd olika tecken. Du kan uppleva omedelbara effekter såsom yrsel, hosta, illamående, kräkningar, hudirritation, feber, nervositet, oregelbundna hjärtslag, smärta eller domningar i armar och ben, och svaghet.

Första hjälpen

Om du eller någon annan visar symptom på propan förgiftning, sök omedelbart medicinsk hjälp. Vid inandning, flytta till frisk luft genast och se om symtomen förbättras. Om det inte finns någon snabb förbättring, ring 9-1-1. Om propangas har kommit i kontakt med ögon eller hud, tvätta den med vatten i femton minuter eller mer. Om propan har svalts, omedelbart konsumera mjölk eller vatten om det inte finns symptom som kräkningar, kramper eller något annat som gör att svälja svårt. Framkalla inte kräkning såvida inte en kontroll hälsa expert eller giftinformationscentral säger till dig att göra det.

Behandling

Behandlingen kommer att variera beroende på svårighetsgraden av propan exponering och hur snabbt offret erhåller medicinsk hjälp. Mindre propan förgiftning kommer att orsaka små problem som huvudvärk. Däremot kan långvarig exponering leda till koma, stroke eller död. På sjukhuset, kommer patientens vitala funktioner testas och syre kan tillföras. Blodprover kommer mer exakt avslöja hur allvarlig förgiftningen är.


Relaterade artiklar