Hur man beräknar procentenheter

June 20

Hur man beräknar procentenheter


Procentenheter avser en ökning eller minskning av en procentsats i stället för en ökning eller minskning av en rå nummer. Till exempel skulle en ökning från 10 till 11 vara en ökning med 10 procent. Men det är en ökning från 10 procent till 11 procent är en ökning med bara en procentenhet. Varje procentenhet kan delas upp i 100 punkter, till exempel, en ökning med 0,5 procentenheter skulle också lika och ökning med 50 punkter.

Instruktioner

• Ange det slutliga procentbelopp i räknaren. Till exempel, om räntorna steg från 4,7 procent till 5,3 procent, anger det slutliga beloppet för "5.3" i räknaren.

• Tryck minustecknet på räknaren.

• Ange den ursprungliga procentandelen. I det här exemplet, ange "4.7."

• Tryck likhetstecknet för att se skillnaden mätt i procentenheter. Avslutad exempel när du trycker likhetstecken, kommer din dator att visa "0,6", vilket innebär att beloppet ökade med 0,6 procentenheter.


Relaterade artiklar