Hur långt ifrån varandra ska jag växt vintergröna träd?

March 11

Hur långt ifrån varandra ska jag växt vintergröna träd?


Vid plantering vintergröna träd, måste du noga planera hur långt ifrån varandra att plantera dem. Ta rotsystem och kronbredder hänsyn för att säkerställa att varje träd har tillräckligt med utrymme att växa.

Plantor

Plantering plantor kräver trädgårdsmästare att planera för tillväxt av träden. Plantor planteras alltför tätt med försvagar varandra genom att konkurrera om ljus och resurser, och när de växer, kommer de att invadera varandras utrymme.

Mellanrum

Plantera vintergröna träd åtminstone 10 fot från varandra för att tillåta att deras rotsystem och grenar att växa till sin fulla omfattning. Plantering vintergröna träd 10 fot isär eller ytterligare ger träden tillräckligt med utrymme för att mogna och växa.

Byggnader

Plantering evergreens nära en byggnad kräver samma distans behov. Se till att vintergröna får delvis till fullt solljus och är inte i skuggan av byggnaden innan man planterar det för att förhindra att byggnaden från dvärgväxt sin tillväxt.


Relaterade artiklar