Så här testar Ford EGR-ventiler

June 22

Så här testar Ford EGR-ventiler


EGR (Exhaust Gas Recirculation) ventilen är en avgörande komponent i en Ford fordon. EGR-ventilen reglerar bränsleintaget, se till att ditt fordon körs effektivt och smidigt. Ventilen fungerar genom att återcirkulera en del av motorerna avgaserna tillbaka in i motorns cylindrar, vilket skapar mindre tryck. När du märker Ford börjar gå på tomgång ungefär, är det dags att kontrollera EGR-ventilen för att se om den är skadad eller igensatt.

Instruktioner

• Placera Ford i "Park" och engagera nödbromsen. Vrid tändningsnyckeln för att starta bilen och låt Ford att värma upp i femton minuter.

• Leta reda på EGR-ventilen under huven på Ford. Titta på motorns insugningsröret för en liten, rund metallventil. Se instruktionsboken för ett diagram, om det behövs.

• Identifiera mekanismen kolven i ventilen. Kolven är belägen på utsidan av ventilen, och är den del av den ventil som styr avgasriktningen.

• analysera visuellt ventilens kolvmekanism funktion. Har någon hjälpa i processen och be den personen att rev motorn; Se till att ventilkolven öppnar och stänger i snabba arv. Fel på ventilen att öppna och stänga snabbt betyder ventilen är felaktig eller igensatt och behöver bytas ut eller rengöras omedelbart.


Relaterade artiklar