Fördelar och nackdelar med vind- och solenergisystem

September 7

Fördelar och nackdelar med vind- och solenergisystem


Som världen ser mot förnybara energikällor, två av de mest grundläggande energikällor, vind och sol, toppar listan över alternativ. Även anses vänliga energikällor, vind- och solenergi har för- och nackdelar. Forskare fortsätter att undersöka möjligheterna att övervinna vindkraft och solenergi nackdelar. Konsumenterna måste balansera fördelar och nackdelar med varje när man överväger att konvertera till vindkraft och solenergi.

Signifikans

Fördelar och nackdelar med vind- och solenergisystem


Med ökande globala populationer och industrialisering, har krav på energi skjutit i höjden. Använda främst icke förnyelsebara energiresurser som olja, kol och naturgas, är energikonsumenter tittar på utarmning av dessa resurser. Vidare bränsle från icke förnybara energiresurser avger kolgaser ut i miljön. Som ett resultat av många forskare, regeringar och miljögrupper skylla dessa utsläpp för den globala klimatförändringen och dess medföljande ekologiska katastrofer. Den främsta källan till hopp om att ta itu med dessa angelägna frågor är förnybar energi. Vindkraft och solenergi anses vara två av de mest miljö ofarliga resurser.

Typer

Fördelar och nackdelar med vind- och solenergisystem


De typer av energi som kan härledas från solen är termisk eller värmeenergi, solceller) kallas också "solceller") och koncentrerad solkraft. Vindkraftverk omvandlar rörelseenergi till mekanisk energi som kan driva generatorer, vattenpumpar och andra enheter som kräver elektrisk ström. Varje typ av vindkraft och solenergi användning kommer med stora fördelar samt betydande utmaningar.

FunktionEnergin i solen kan omvandlas till elektricitet. Den process som driver omvandling är komplicerad - allt som måste vara känd är att processen fungerar och att solen är en pålitlig energikälla. Vindkraftverk skörd naturligt förekommande vindmönster till elektricitet. Att förstå hur sol- och vindenergi arbete bidrar till att lugna myter som cirkulerar om dessa förnybara energikällor.

FördelarDen uppenbara fördelen med vind- och solkraft är att båda är förnybara resurser. Vinden blåser och solen är långt ifrån att bränna ut. Vind- och solkraft är hållbar och icke-förorenande. Vinddriven kraft är en beprövad teknik. I stor skala, vindkraftsparker är inom räckhåll för de regionala och affärs användningsområden. Solenergi har tydliga fördelar. Solenergi är icke-förorenande och tystare än generering av fossilbränsledrivna energi. När solenergi återvinner den ursprungliga investeringen, är det gratis. Solpaneler kan installeras på de flesta hustak.

Nackdelar

Fördelar och nackdelar med vind- och solenergisystem


För sina nuvarande betydande fördelar, vind- och solenergi utmaningar som kräver kompletterande kraftkällor. Vindkraft är bara tillförlitliga när det blåser. När ett kraftsystem bygger till stor del på vinden, måste ett backup-system lämnas. Backup batterier är kostsamma och måste bytas då och då. Den främsta nackdelen med solenergi är nyinvesteringar. Även om solpaneler betala för sig själva och bli en fri energikälla, de är dyra. Andra nackdelar är betydande. Solen skiner inte hela tiden. Ungefär halva tiden, går solen inte ge energi. Tillgång till solljus är en ersättning för de regioner där solen inte regelbundet lyser. Föroreningar kan hindra solens tillgång till solpaneler.

Överväganden

Fördelar och nackdelar med vind- och solenergisystem


Det är obestridligt att användningen av fossila bränslen för energi går mot sitt slut. Som befolkningar göra övergången från ändliga energiresurser till förnybara energikällor, kommer fördelarna med vind- och solkraft driva konsumenterna i dessa riktningar. Nackdelarna efterfråge resolutioner som kommer att göra vindkraft och solenergi mer genomförbara alternativ för stora och små energibehov. Vissa frågor kan inte direkt lösas. Därför andra förnybara såsom geotermisk energi undersöks.


Relaterade artiklar