Skaffa en titel för en övergiven fordon i Minnesota

January 17

Skaffa en titel för en övergiven fordon i Minnesota


Staten Michigan definierar övergivna fordon som fordon som finns kvar olagligt på statlig egendom, som finns kvar på en fastighet med ordentliga varningsskyltar för mer än fyra timmar, som finns kvar på en privat egendom utan samtycke av ägaren, eller som är obrukbar, men är inte i en lagringsenhet eller garage. Individer kan få titeln på en övergiven fordon om fordonet övergavs på deras privata egendom. För att få en titel genom detta sätt, måste du lämna in en ansökan med Minnesota domstolar.

Instruktioner

• Klicka på "Formulär" på Minnesota Department of Public Safety Driver and Vehicle Services Division sida.

• Klicka på "motorfordon" och välj sedan "Ansökan avdelning och registrerar ett motorfordon."

• Skriv ut och avsluta den formen och lägga fram den för Department of Public Safety tillsammans med bevis på nedläggning. För att bevisa nedläggning, fordonet måste ha tidigare rapporterats till lokala polisen som överges. Om fordonet är fast besluten att vara en övergiven bil, kommer du att få titeln. Om fordonet inte är fast besluten att bli övergiven, kommer du att få ett brev som anger varför.


Relaterade artiklar