Skillnader och likheter mellan Farm Life & Stadsliv

January 14Vissa människor flyttar från staden till en gård för att sakta ner och komma bort från stressen och jäktet i stadslivet. Likaså bönder ibland handel med sina maskiner och verktyg för snabbare tempo stadslivet.

Historia

Den industriella revolutionen i slutet av 1800-talet kom många fabriker till amerikanska städer. Detta är den period då Amerika började förändras från en mer lantlig gårdsbaserad livsstil till en mer urban stad inriktad livsstil.

Skillnader

Sysselsättnings miljö skiljer sig för stadsbor och bönder. Lantbruk sker utanför hemma, medan det i staden finns det ofta en pendla till en kontorsbyggnad för arbete. Det finns också en hel del mer utrymme mellan gården bostäder.

Likheter

Många städer är överbelastade med människor, som ibland orsakar gnagare. Skogsområden är rikligt på landsbygden nära många gårdar, som lockar gnagare till jordbruksmark. Även skolan busshållplatser dot vägarna i både jordbruksmark och städer levererar skolbarn liknande pedagogiska erfarenheter.

Missuppfattningar

En missuppfattning är att jordbrukarna kan få det lätt, eftersom livet på landet är en lite långsammare. Tvärtom, många bönder få upp mycket tidigt på morgonen och har en hel dag på jobbet kan jämföras med deras stad motsvarigheter. En annan missuppfattning är att inget brott sker på eller i närheten av jordbruksmark. Även brottsligheten tenderar att vara högre i städerna, landsbygd bondgårds områden är inte immuna mot brott.


Relaterade artiklar