Hur får man gratis Internet-tjänster för låginkomsttagare

October 3Låginkomsttagare kanske inte att ha råd med hög bredband eller Internet priser DSL. Många hushåll med låga inkomster fortfarande använda Internet för arbete och för att hålla kontakten med familj och vänner. Vissa områden erbjuder gratis Internet-tjänst till behövande familjer, och alla i USA har möjlighet att få begränsad uppringd Internet.

Instruktioner

• Kontakta din lokala socialkontoret för att se om de har någon information om företag eller ideella organisationer i ditt område som erbjuder gratis Internet för låginkomsttagare. Vissa kabelbolag och välgörenhetsorganisationer erbjuder gratis Internet service till personer som bor i allmännyttan eller som annars inte har råd Internettjänst.

• Anmäl dig till NetZero eller Juno att få gratis uppringd Internet. De fria planerna ingår upp till 10 timmars internet tid per månad. Samtal till teknisk support ut en minutavgift. Vissa områden har inte lokala accessnummer, så se till att du kan ringa in till ett lokalt nummer eller har en obegränsad långväga plan för din telefon. Både NetZero och Juno erbjuder billig uppringt Internet för personer som behöver mer än 10 timmar per månad.

• Ta en bärbar dator utrustad med ett trådlöst nätverkskort till allmänna områden som erbjuder gratis Wi-Fi. Många restauranger, kaféer, bokhandlar och bibliotek erbjuder gratis Wi-Fi till sina mecenater.


Relaterade artiklar