Hur att montera stämplar

February 2

Hur att montera stämplar


Stamp fästen är skyddande, split-back ärmar som gör det möjligt för samlare för att fästa stämplar individuellt till albumsidor utan att påverka stämpeln själv. De ger ett alternativ till stämpla gångjärn som inte skyddar ansiktet Stämpeln och hålla sig till det lim på baksidan. Frimärkssamling anses av många som både en hobby och en investering. Med tiden kan vissa frimärken bli ganska sällsynta och värdefulla. På grund av detta måste stor försiktighet iakttas vid montering frimärken.

Instruktioner

• Håll stämpel montera i din hand, klart nedåt och lyft en flik på baksidan av berget.

• Plocka upp stämpeln med den andra handen, med hjälp av stämpel tång, och sätt stämpeln nedåt under upplyft montera klaffen. Lyft den andra fliken och med hjälp av tänger, låg stämpeln platt, inne i berget. Stäng båda flikarna över baksidan av stämpeln.

• Fukta fingertoppen på svamp eller trasa och dämpa klistret på den övre kanten av stämpeln mount främsta flik. Vänd fästet runt så att stämpeln ansikte är synlig och att se till att stämpeln är upprätt, tryck fästet ordentligt på albumsidan.

• Låt fästet torka på plats under natten.


Relaterade artiklar