Vilka är fördelarna och nackdelarna med att använda återanvändbara påsar?

March 18

Vilka är fördelarna och nackdelarna med att använda återanvändbara påsar?


Vissa butiker erbjuder återanvändbara påsar som ett miljövänligt alternativ till disponibel pappers- eller plastpåsar. Även om dessa påsar kan spara resurser, återanvändbara shoppingkassar har vissa nackdelar.

Fördelar

Använda återanvändbara påsar minskar förbrukningen av engångs pappers- och plastpåsar, som använder resurser inom tillverkning och tar upp deponi utrymme. USA använder 100 miljarder plastkassar varje år, enligt University of Maryland. Dessutom, återanvändbara shoppingkassar är attraktiva och kan även anpassas.

Nackdelar

Om du inte tvätta dina shoppingkassar regelbundet, kan bakterietillväxt öka dina chanser att upphandlande en livsmedelsburna sjukdomar. Vissa påsar kan kräva handtvätt, vilket är en tidskrävande process. Dessutom tillverkar återanvändbara påsar använder resurser och återanvändbara påsar som slits ut snabbt också ta upp utrymme i deponier.

Säkerhet

Wrap kött i plastpåsar innan du lägger det i återanvändbara påsar. Bag kött separat från andra livsmedel. Rena påsar omedelbart om du märker några läckor. Rena påsar regelbundet enligt anvisningarna på etiketten och se till att de torka helt innan du förvarar dem.


Relaterade artiklar