Hur man beräknar retardation friktionskoefficient

June 23

Hur man beräknar retardation friktionskoefficient


Retardationen friktionskoefficienten mellan en yta och ett föremål bringar det rörliga objektet till en hållplats. Denna friktionskoefficient är den faktor som hänför sig objektets massa och gravitationskraften till friktionskraften som retarderar kroppen. Ändamålet avbryts så snart denna friktionskraft har utfört arbete som är lika med objektets initiala rörelseenergi. Du kan därför beräkna friktionskoefficienten från de faktorer som bidrar till friktionskraften, de faktorer som bidrar till den kinetiska energin och avståndet kroppen färdas innan den stannar.

InstruktionerMultiplicera det rörliga objektets hastighet av sig själv. Om till exempel, reser en bil på 20 meter per sekund - 20 x 20 = 400.Dividera resultatet med det avstånd som objektet färdas innan den stannar. Om till exempel, reser det 150 meter - 400/150 = 2.667.Dividera detta svar med 9,81, vilket är accelerationen nedåt på grund av tyngdkraften - 2.667 / 9,81 = 0,2719.Multiplicera resultatet med 0,5 till 0,2719 x 0,5 = 0,136. Detta är retardationen friktionskoefficienten.


Relaterade artiklar