Hur man fäster en Satelitte maträtt till vinyl

April 30

Hur man fäster en Satelitte maträtt till vinyl


Parabolantenner, såsom de från skålen nätverk och DirecTV, kan monteras på ett tak eller på sidan av ett hus. När en parabolantenn monteras på sidan av ett hus kan det behöva ansluta eller monteras på vinyl. Detta kräver att du se till att det finns dubbar eller trä inramning på plats bakom sidospår för fästet. Du kan installera en parabolantenn till vinyl genom att först bestämma var skålen kommer att placeras.

Instruktioner

• Hitta en plats på den sida av huset där du kan montera parabolen så att den pekar i sydlig riktning.

• Hitta reglarna i ytterväggen med regeldetektor. Markera platsen för reglarna i väggen med pennan.

• Placera fästet mot vinyl sidospår och markera platsen för borrhålen med en blyertspenna.

• Pre-borrhål i sidospår och nitar för monteringsbultarna med borrmaskinen.

• Placera fästet tillbaka upp mot väggen och sätt bultarna i monteringshålen på konsolen.

• Dra åt skruvarna med hylsnyckel för att fästa monteringskonsolen på vinyl.

• Fäst arm parabolantenn på fästet med skiftnyckel och sedan bifoga parabolantenn på armen för att slutföra installationen.


Relaterade artiklar