Ögon hos hundar

December 30

Ögon hos hundar


Ögon hos hundar är ett kirurgiskt ingrepp som sker oftast som en sista utväg när alla metoder för att rädda hundens öga har misslyckats. Det är en oåterkallelig förfarande som utförs av en veterinär eller en veterinär ögonläkare.

Identifiering

'' Enucleation '' är den medicinska termen för den kirurgiska proceduren för att ta bort ögat. Det betyder att hundens ögongloben är helt tas ut ur ögonhålan.

Funktion

Den främsta orsaken ett öga avlägsnas är att åstadkomma permanenta smärtlindring eller förhindra sjukdomar i ögat från att spridas till andra kroppsdelar.

Vanliga orsaker

Ögon hos hundar sker när hundar drabbas av ögoncancer, okontrollerbar glaukom, allvarlig ögonskada, medfödda missbildningar i ögat eller infektioner och inflammationer som inte svarar på behandling.

Val

Ögon hos hundar


Ägare kan välja mellan "" Standard Enucleation, '' i vilken ögat avlägsnas och ögonlocken är permanent sutured stängda, eller '' Enucleation och Placering av en Orbital Protes, '' i vilken ögat avlägsnas och ersätts med en protes för en bättre kosmetisk överklagande.

Överväganden

Ofta hundägare har svårt att hantera förlusten av hundens öga. Hundar, å andra sidan, verkar vara slutgiltigt befrias från smärtan av den bakomliggande orsaken och allmänhet tolererar proceduren väl.


Relaterade artiklar