Problem med transmissionen i en 2003 Honda Civic

September 1

Problem med transmissionen i en 2003 Honda Civic


Transmission problem med 2003 Honda Civic har varit en fråga som Honda ägare har klagat mest, enligt Bil Klagomål. Dessa transmissions frågor har löpa från ett stort problem, såsom momentomvandlare, till Civic ägare inte kontrollera transmissionsolja, vilket orsakar Honda att vibrera vid start. Den 2003 Honda Civic har 16 olika påminner, men ingen av dessa rör problem med transmissionen.

Momentomvandlare

Det största överföringsproblem med 2003 års Honda Civic har varit med momentomvandlaren i den automatiska växellådan, enligt Honda problem. Momentomvandlaren gör att motorn att fortsätta att köra medan frikopplas från växellådan när bilen står stilla. Momentomvandlaren har inte, vilket gör att transmissionsolja för att bränna och skada överföringen inte går att reparera. Detta är inte ett problem med den manuella växellådan.

Runkar vid växling

Några av 2003 års Honda Civic s ryck när transmissionen har skiftat växlar, särskilt från första växeln till andra växeln, enligt Bil Klagomål. Överförings band har varit den stora boven i dramat när det börjar ske. Banden lindas runt kugghjulen för att hålla dem på plats medan växling. Denna defekt eller överföring problem med 2003 års Honda Civic har krävt transmissionen att vara helt ersättas. Enligt Honda problem, har tillverkaren varit villiga att diskontera den nya överförings ersättning med så mycket som 650 £ med 2010.

Vibrerande från start

Ett annat problem har varit fordonet vibrerar under första start på grund av låg transmissionsolja. Civic tar start från stillastående, men vibrerar under övergången från första växeln till andra växeln. Bibehållande av transmissionsolja på lämplig nivå förhindrar detta transmissionsproblem uppstår, men om transmissionen drivs medan transmissionsolja är låg, kommer överföringen misslyckas. Den låga transmissionsolja är också tillskrivas momentomvandlaren börjar gå ut på Civic. Honda ägare måste kontrollera transmissionsolja nivå varje gång de kontrollera oljenivån i motorn. Om sändningsnivån är låg, då Civic ägare bör lägga ny transmissionsolja i behållaren och inte för mycket ovanför startlinjen på mätstickan. Civic ägare bör också lukta att se om transmissionsolja bränns, vilket är ett tecken på att momentomvandlaren går dåligt.


Relaterade artiklar