RAV4 Felsökning och Vanliga problem

November 30

RAV4 Felsökning och Vanliga problem


Infördes 1994, är Toyota RAV4 en crossover sport utility vehicle (SUV) tillverkas av Toyota. Toyota RAV4 lider av några vanliga problem ofta lösas genom felsökning.

Bad Window Tätningar

De gummitätningar på den nedre kanten av bildörren fönsterkarmar, som syftar till att stänga ute luft, regn och andra miljöfaktorer kan spricka på grund av ökat slitage och bryta isär på RAV4. Kontrollera om trasiga tätnings bitar, ta bort dem tillsammans med den återstående gamla tätningen med en tång och fäst ny förseglingen med hjälp av en ersättare fönster tätning kit.

Vent Valve Underlåtenhet

Avluftningsventilerna i en RAV4 kan täppa och uppleva elfel på grund av pellets ackumulering från avdunstningssystemet kapslarna. Avluftningsventil fel, ofta anges med ett felsöknings kod, såsom P0446, kan lösas genom att byta ut ventilerna och kapslarna.

Dålig syrgasgivare

Syresensorn i en RAV4, ansvarig för att mäta syrehalten i luften bränsleförbränningsblandningen, kan misslyckas, vilket resulterar i dålig motorprestanda och ökade utsläpp. Testa syresensorn med en digital voltmeter för att säkerställa att rätt spänning. Om spänningen är lägre än tillverkarens specifikationer för din RAV4, byt ut syresensorn.


Relaterade artiklar