Filmapp Spel i färg för elever med autism

September 19

Filmapp Spel i färg för elever med autism


Mapp spel i färg är mycket användbara i att arbeta med barn som har autism. Eftersom många barn med Autism se i bilder, fil mapp spel med färgglada bilder hjälpa dessa barn med lärande och kommunikation. Layouten riktar sig till de mönster och rutiner som barn med autism reagerar positivt.

Tematiskt Filmapp Spel

Filmapp Spel i färg för elever med autism


Tematiska enheter är ett sätt att många lärare undervisar grupper av information till barn. Tematiska fil mappen spel kan bidra till att stärka den information som lärs ut. Några tematiska idéer inkluderar semester för Thanksgiving, naturvetenskap för anläggningens livscykel och samhällskunskap för resor och transporter.

Färdigheter Filmapp Spel

Filmapp Spel i färg för elever med autism


Mapp spel att förstärka kompetens som lärs ut i klassrummet är ett utmärkt pedagogiskt verktyg. Färdigheter som fonetik och matematiska färdigheter lätt införlivas fil mappen spel. Till exempel, fil mapp spel baserade på ord familjer bidra till att stärka läs- och stavning.

Social kompetens Filmapp Spel

Filmapp Spel i färg för elever med autism


Mapp spel som fungerar på social kompetens är särskilt viktigt för användning med barn med autism eftersom detta är ett område som många barn med autism saknar skicklighet i. De områden av sociala färdigheter som kan fokuseras på är känslor, vänskap, och livskunskap.


Relaterade artiklar