Hur man skriver flera rader av en dialog mellan de franska Traders & indianerna

September 7

Hur man skriver flera rader av en dialog mellan de franska Traders & indianerna


Europeiska nybyggare och indianer etablerat en lukrativ handel ekonomi på 16-talet som spred sig över hela Nordamerika. Franska nybyggare var de första att delta i dessa stora kommersiella yrken och hjälpt till att utveckla komplexa handelssystem som sträcker sig från Kanada till Mississippi. Dessa kommersiella intressen också lett till många konflikter, framför allt, den fransk-indianska kriget mellan Storbritannien och Frankrike. Skriftliga arbeten på detta ämne bör överväga de komplexa relationerna mellan näringsidkare och infödda, och de ekonomiska och personliga risker dessa två grupper utstå.

Instruktioner

• Etablera syftet bakom karaktärerna interaktion. Ta reda på om de ska träffa för att handla varor, lösa meningsskiljaktigheter eller bara säga "Hej." Upprätta tonen i området genom att förklara karaktärernas motiv.

• Bestäm inställningen. En mörk skog, till exempel, kan kräva dystra dialog. En fullsatt camping kan inspirera mer livlig växelverkan mellan karaktärerna.

• Tänk på det historiska och sociala sammanhang fransk Native relationer. Betona språkbarriären som fanns mellan de franska och indianer. Dialogen bör vara försiktig även - Att lyfta fram de spända relationerna mellan de två parterna.

• Betona relevanta franska och infödda ord. Forskning båda språken att lära sig att översätta "päls", "handel", "bäver" och andra relevanta villkor. Översätt dessa ord i talarens modersmål för att ge dialogen äkthet.

• Inkludera beskrivningar av åtgärder. En språkbarriären kan kräva större tonvikt på fysiska gester och kroppsspråk från tecken. Dessa åtgärder kommer att visa förhållandet mellan karaktärerna.


Relaterade artiklar