Försäljningsavtal definition

November 25

Försäljningsavtal definition


Ett försäljningsavtal är avgörande för genomförandet av verksamheten, särskilt eftersom det är ett rättsligt bindande dokument som ger åtgärder i lag eller bindande skiljedom om avtalet bryts av en av parterna i avtalet. Med tanke på dess rättsliga konsekvenser, är det viktigt att veta exakt vad som utgör en "bindande" försäljningsavtal.

Försäljningsavtalet Definition

Försäljningsavtal definition


Enligt BusinessDictionary.com, ett försäljningsavtal, även kallad ett köpeavtal, är ett "formellt avtal genom vilket en säljare går med på att sälja och en köpare förbinder sig att köpa, under vissa villkor preciseras skriftligt i det dokument som undertecknats av både parter. " Försäljnings kontrakt i USA regleras av Uniform Commercial Code (UCC). Den UCC kräver inte ett formellt köpeavtal för att kunna verkställas. Till exempel kan en faktura, en skriftlig check, även ett muntligt avtal anses vara former av bindande köpeavtal. Verkställighet av muntliga avtal är föremål för ifrågasätta; ett formellt köpeavtal har konkreta bevis. Lagstadgad lag i de flesta stater kräver att vissa avtal formaliseras skriftligen och undertecknas vara verkställbara. Avtal om försäljning av mark, till exempel, är verkställbara endast när formalisskriftligen och undertecknas.

Syftet med köpeavtalet

Försäljningsavtal definition


Det är inte ovanligt att tvister uppstår mellan parterna under utövandet av verksamheten. Försäljningsskriftligt avtal är ett bevis på ett bindande avtal om någonsin behövs i händelse av potentiella tvister. Sådana incidenter kan uppstå tvister som rör viktiga leveransdatum eller de specifika detaljerna som finns i en komplex affär. Instanser som dessa validera nyttan av försäljningsavtal när skriftligt bevis är avgörande för att lösa tvister. Som en praktisk fråga, bör företagen hålla tomma kopior av grundläggande avtalsformer på filen för användning när anställa fristående entreprenörer och hantverkare för att bekräfta och binda de väsentliga delarna i ett avtal, medan minnen av detaljerna är färska.

Delar av ett verkställbart försäljningskontrakt

Text grundläggande försäljningskontrakt är lätt tillgängliga på nätet genom att göra en sökning på "köpeavtal", eller de kan köpas på det lokala kontoret leverans butik. Avtal behöver inte vara komplicerade frågor att vara verkställbara. Följaktligen kan en näringsidkare förbereda en enkel handling när behov föreligger. De viktigaste delarna av dokumentet ska omfatta identifiering av båda parter i avtalet, deras respektive roller i avtalet, en tydlig beskrivning av avtalet (de resultat), betalningsvillkoren och betalnings leverans eller förfallodatum, andra villkor som kan vara lämpliga (garantier, skatter, friskrivningar, ansvarsbegränsningar) och slutligen godkännande av kontraktet som framgår av underskrifter de två parterna.

Avtalsbrott

Den vanliga anlita en kontraktsbrott är för den skadelidande att stämma för pengarna skadestånd motsvarande den ekonomiska förluster till följd av underlåtenheten att utföra. I unika situationer där pengar skadestånd inte kompensera för ett misslyckande att utföra, kan domstolen besluta den felande parten "utföra" enligt bestämmelserna i avtalet. Ett exempel på det senare är ett fastighetsbolag kontrakt där säljaren reneges på att sälja fastigheten i enlighet med villkoren i kontraktet.

Utility är en funktion verkställighets

Försäljningskontrakt har verktyget endast i den mån de är bindande och kan genomdrivas. Kontraktet ska vara korrekt, innehåller alla relevanta bestämmelser i transaktionen och undertecknas av parterna i avtalet. Parterna måste ha den kapacitet som krävs för att ingå avtal genom att de inte är underåriga, berusade eller på annat sätt mentalt oförmögna. Dessutom får avtalet inte vara "antingen obetydliga, obestämd, omöjligt, eller olagligt."


Relaterade artiklar