Så för att vända en 3-fas motor

September 2

Så för att vända en 3-fas motor


Trefasmotorer förlita sig på en flerfasig system för att leverera kontinuerlig växelström. I stället för den enda makt bly används i enfas elsystem, trefassystem använder tre kraftledningar. Varje strömkabeln är en fasstyrd 120 grader isär från de andra två ledningar, vilket gör dem perfekt balanserad. När varje fas av trefassystem är ansluten till sin rätta terminal i trefasmotor, driver motorn framåt, eftersom det var avsett. Emellertid, om så önskas, motorn kan reverseras genom att byta ordningen av faserna.

Instruktioner

• Stäng av strömbrytaren som levererar ström till trefasmotor, sedan låsa brytaren med ett hänglås för att förhindra att brytaren från att slås på när du arbetar på motorn.

• Skruva loss locket till motorn med hjälp av en skruvmejsel, och bestämd två av de tre faserna med hjälp av en skruvmejsel. Det spelar ingen roll vilka två faser avlägsnas: T1, T2 eller T3.

• Byt de två faserna och refasten dem med hjälp av en skruvmejsel. Sätt tillbaka locket.

• Återställ strömmen. Motorn går nu bakåt eftersom två av faserna har bytts.


Relaterade artiklar