Nyckelbenet MRT-protokollet

January 20Nyckelbenet frakturer kan upptäckas med en magnetisk resonanstomografi (MRT) scan. En MR skapar en flerdimensionell bild, vilket gör sprickor och andra avvikelser mer synlig för läkare. En MR av nyckelbenet bedrivs när patienter uppvisar symtom som axel vikande, en märkbar bula på axeln eller oförmåga att lyfta armen mot motstånd.

Rumslig upplösning

Eftersom mjukvävnad omger axelleden, är MR den bästa testet för att hitta nyckelbenet avvikelser. MR erbjuder en icke-invasiv sätt att se på nyckelbenet och hög rumslig upplösning, vilket gör det möjligt för små utrymmen i kroppen som ska förstoras och ses av läkare.

Bildkvalitet

Noggrann positionering av patienten nära magneten möjliggör högre bildkvalitet. För att minimera rörelse från andning, vara motsatt axel lyfts så att patienten ligger på den avbildade axeln. Korrekt positionering av patienten är nödvändig för att säkerställa en utmärkt bildkvalitet.

Visningar

Olika planvyer kan ses på en MRI, vilket gör det lättare för läkare att se brister i nyckelbenet. De åsikter som syns på MR är axiell, koronal, sneda och sagittal sned. Vyer är av nyckelbenet utförs normalt vid nivån av T1 eller T2 kotan.


Relaterade artiklar