Hur man drar ett flödesschema i Word

December 23

Hur man drar ett flödesschema i Word


Flödesscheman gör ett utmärkt presentationsverktyg. Ett flödesschema används vanligen för att visa en sekvens av händelser, processer eller operationer. Du kan skapa ett flödesschema för hand, men du kan också skapa en mer dynamisk, organiserad flödesschema med hjälp av ett datorprogram, till exempel Microsoft Word. Den här funktionen är tillgänglig i versioner av Word som går tillbaka till år 2000.

Instruktioner

• Öppna Microsoft Word. Klicka på menyn "Visa".

• Leta reda på "Rita" verktygsfältet och klicka på "figurer".

• För markören över "flödesschema" och visa tillgängliga former i din version av Word.

• Klicka på den form du vill använda för din flödesschema. Flytta till dokumentet, och klicka igen för att sätta formen.

• Klicka på "Anslutningar" alternativet på "Rita" i verktygsfältet och välj en kontakt för din flödesschema. Återigen, klickar du i ditt dokument att sätta i kontakten.

• Klicka på "Textruta" alternativ från "Rita" i verktygsfältet för att infoga en textruta. Peka med musen i en form och klicka för att infoga textrutan. Nu kan du skriva in i form för att lägga till information till din flödesschema. Textrutor kan också tillsättas över eller under kontakter för att förklara hur varje form avser varandra.


Relaterade artiklar