Symtom på Canine Borrelia

May 24Borrelia överförs genom fästingbett och orsakas av en bakterie som heter Borrelia burgdorferi. Många hundar inte initialt visa några tecken på sjukdomen, och ofta symtom inte dyker upp i flera månader efter fästingbett. Diskutera tick kontrollmöjligheter och Lyme sjukdomsförebyggande med din hunds veterinär.

Hälta

Hälta är ett av de vanligaste och märkbara symtom på hund borrelia. Hundens ben och leder kan svullna, varma, hård och smärtsam. Den hälta kan börja i ena benet, verkar bli bättre och sedan hoppa till en annan ben; Detta kallas att flytta benet hälta. Hälta grund av borrelia kommer ofta på mycket plötsligt.

Andra Fysiska symptom

En hund med borrelia kan ha feber mellan 39,4 och 40,6 grader Celsius, andningssvårigheter, svullna lymfkörtlar (speciellt nära fästingbett) och hosta. Håll utkik efter tecken på njursvikt. Symptom är diarré, kräkningar, viktminskning, täta urinträngningar, förändringar i aptit och ödem. I sällsynta fall av borrelia, kan hunden uppleva hjärtkomplikationer, nervsystemet problem och kramper.

Beteende Symptom

En hund med borrelia kan bli deprimerad, slö och förlora sin aptit. Hunden kan bli känslig när du rör den. En mycket sällsynt symptom är aggressivt beteende.


Relaterade artiklar