Bladen gulna på My Hydroponic tomatplanta

October 21

Bladen gulna på My Hydroponic tomatplanta


Hydroponiska växter är de som växer inomhus utan jord. Om hydroponiska tomater planteras och matas på rätt sätt kan de producerar lika bra - om inte mer - än markbaserade anläggningar. Hydroponiska växter är fortfarande utsatta för växtsjukdomar och problem.

Kloros

Kloros, eller avsaknad av klorofyll, är ett tillstånd som orsakar blad på en hydroponiska tomatplanta gulna. Det finns många olika orsaker: dålig dränering, skadade eller komprimerade rötter och näringsinnehåll obalans. Lösningen beror på vilket problem som orsakar blad till gult.

Näringsämne Toxicitet / Brist

Näringsämne obalans i hydroponiska tomat vegetabiliska livsmedel orsakar bladen gulna. Bor toxicitet orsakar blad tips till gult. Kalciumbrist orsakar övre bladen till gult, medan de lägre förblir grön. Magnesium och kvävebrist leder också till gulfärgning av bladen.

Bladmögel

Bladmögel är en form sjukdom som orsakar blad på en hydroponiska tomatplanta gulna. Sjukdomen sprids genom mögelsporer som flyttar från en smittad anläggning till en frisk. I början av infektionen, antingen bladkanterna eller centrum blir gul. Det är bäst behandlas med en torr och soligt klimat eller koppar fungicider.


Relaterade artiklar