Hur ord en baby shower favöretiketten

October 9

Hur ord en baby shower favöretiketten


Baby shower gynnar är små token av uppskattning ges till gäster för att låta dem veta sin tid, gåvor och närvaro uppskattas. Favöretiketter kan tjäna till att säga "tack" eller som minnessaker av händelsen, beroende på hur du ordet dem. Favörer och etiketter som kompletterar baby shower tema kan lägga till övergripande dekorationer och stämningen i partiet. Använd termer, talesätt eller något personligt i favöretiketter för uppriktighet.

Instruktioner

• Skriv "Thank You", tillsammans med datum för duschen för att hålla det enkelt om din favör taggar måste vara liten eller om du är begränsad på hur många tecken du kan lägga till etiketten.

• Utnyttja en dikt, citat eller talesätt som hänför sig till din baby shower tema eller barn i allmänhet. Till exempel "Babies är socker och krydda och allt trevligt. Tack för att dela Melissa stora dag" och datum.

• Välj formulering som direkt hänför sig till förmån, oavsett om det kompletterar shower tema eller inte. "Du är så söt att dela denna dag med Terri" fungerar bra med en söt favör, medan "Vi ser fram emot att titta på vår lil 'blomma växa med dig" för blomfrön eller andra trädgårds favörer är passande.

• Inkludera moderns namn, barnets namn eller efternamn om du kan sätta in på etiketten, tillsammans med datum, på ett sätt som gör logisk mening med den andra formuleringen.


Relaterade artiklar